Езици

Обща цел

    

     Общата цел на проекта е подобряване на административното обслужване в Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) чрез развитие на електронните форми на управление и предоставяне на информация, създаване на по-добри условия за достъп до услугите, предлагани от ЦВО чрез създаване на електронен архив.