Езици

Административни услуги

     

       Административните услуги, които ще бъдат предоставяни онлайн, посредством пускането на портала, ще включват:

1) служебна бележка (уверение) на пенсионирани военнослужещи, за ползване на услугите в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към МО;

2) служебна бележка на съпруг или съпругата на физически лица, на военна служба, необходими за преглед и лечение във ВМА и многопрофилните болници за активно лечение;

3) удостоверение на физическо лице на военна служба, което да послужи пред КОС – МВР за получаване на разрешително за придобиване, носене и употреба на огнестрелно оръжие;

4) служебна бележка за удостоверяване на военно звание в запаса, която да послужи за постъпване на държавна служба в МВР и други ведомства;

5) заявление за издаване на дубликати, копия или преписи от служебни бележки и удостоверения в случай на изгубване или унищожаване;

6) заявление за издаване на копие от договора за служба в доброволния резерв/предоставяне на техника-резерв;

 7) заявление за извършване на справки от информационните фондове на МО;

 8) удостоверение на физическо лице за състоянието му във военния отчет;

 9) заявление за издаване на дубликат на военноотчетна книжка;

10) служебна бележка за удостоверяване заемането на различни длъжности през време на службата във въоръжените сили, която да послужи за постъпване на държавна служба в МВР и други ведомства;

11) удостоверение на физическо лице, че не е служило наборна военна служба;

12) заявление за достъп до обществена информация.

Проектът е на обща стойност 790 924,90 лв. и се осъществява по договор 13-31-1/07.04.2014 г. с Министерство на финансите.

За повече информация: www.comd.bg.