Обявена e 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина – публикувана на 28.07.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-880/15.07.2022 г., e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.09.2022 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Обявени са 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на КЛП за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 28.07.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-876/14.07.2022 г., са обявени 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 26.08.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Обявени са 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски – публикувано на 07.07.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 265 /двеста шесдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски. Срок за подаване на документите - 26.08.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете можете да видите ТУК

Обявени са 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции – публикувано на 16.06.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.Срок за подаване на документите - 08.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Обявени са 150 (сто и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани – публикувано на 14.06.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Срок за подаване на документите - 06.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК  

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS