Обявена е една длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, в НВУ "В. Левски" – публикувано на 06.02.2023 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-02-125/17.01.2023 г. на началника на НВУ "В. Левски" е разкрита процедура по обявяване на една длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, в НВУ "В. Левски". Срок за подаване на документите – 17.02.2023 г. Информация за вакантната длъжност може да видите ТУК

Прием във висшите военни училища през учебната 2023/2024 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява заявения брой места за приемане на курсанти и военнослужещи във Висшите военни училища през учебната 2023/2024 г. Заповедта може да видите ТУК

Обявени са 6 длъжности за оркестранти в представителните духови оркестри на ВВС, ВМС и НГЧ, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина – публикувано на 25.01.2023 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Националната гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите – 13.02.2023 г.

Обявени са 2 длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военно-географска служба – публикувано на 18.01.2023 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 2 длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военно-географска служба. Срок за подаване на документите – 13.03.2023 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Обявени са 9 длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военномедицинска академия – публикувано на 12.01.2023 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 1192/23.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 9 длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военномедицинска академия. Срок за подаване на документите – 24.02.2023 г. Информация за вакантните длъжности можетe да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS