Обявени са 2 (две) войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 23.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видитe ТУК

Обявени са 20 (двадесет) длъжности за оркестранти в духовите оркестри на СВ, ВМС, НГЧ и СКСО, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 15.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявени са 168 (сто и шестдесет и осем) вакантни длъжности за войници във ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 04.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-142/24.02.2022 г., са обявени 168 (сто и шестдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Обявени са 50 (петдесет) вакантни длъжности в НГЧ,за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина - публикувано на 01.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-118/24.02.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура за обявяване на 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.Срок за подаване на документите - 21.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

 

 

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS