Конкурс за длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 23.08.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности за войници в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Конкурс за длъжности в 68 бригада „Специални сили”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 21.08.2018 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 11 (единадесет) вакантни длъжности за войници в 68 бригада „Специални сили”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

 

Конкурс за длъжности в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 12.08.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-695/30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 9 (девет) вакантни длъжности за войници в Националния военен университет „Васил Левски” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Конкурс за длъжности във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 07.08.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-582/24.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 77 (седемдесет и седем) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Конкурс за длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 05.08.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-655/17.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 60 (шестдесет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS