Конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, на вакантна длъжност във военнo формирование 22980 – София, от състава на Съвместното командване на силите, публикувано на 30.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-470/19.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите, определена за военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.07.2020 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, през 2020 г., публикувана на 11.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Централно военно окръжие, Военноморските сили и Сухопътните войски, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 30.10.2020 г. Списък на длъжностите можете да видите ТУК

 

Конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 03.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 171 (сто седемдесет и една) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 08.05.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

"Синя" и "зелена" зони в град София - публикувано на 07.05.2020 г. Фиксиран

Паркирането в "синята" и "зелената" зони на град София, отново е платено.

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS