Обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 02.08.2021 г. Фиксиран

Със заповед номер ОХ-647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880 – Белене, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 31.08.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

 

 

 

Обявяване на вакантна длъжност във Военно-географската служба, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 06.07.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 24430 - Троян, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 20.07.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

 

Обявени 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за войници в Сухопътните войски, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 02.07.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 18.08.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Обявени 10 (десет) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 30.06.2021 г. Фиксиран

Със заповед № ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 10 (десет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 09.07.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Обявени са две вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)- публикувано на 28.06.2021 г. Фиксиран

Със заповед номер ОХ-544/22.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени две вакантни длъжности 1 (една) вакантна длъжност за офицер и 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 24620 – Свобода, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 28.07.2021 г. Информация относно длъжността можете да видитеТУК

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS