Обявени са 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции – публикувано на 16.06.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.Срок за подаване на документите - 08.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Обявени са 150 (сто и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани – публикувано на 14.06.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Срок за подаване на документите - 06.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК  

Обявени са 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища – публикувано на 06.06.2022г Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите. Срок за подаване на документите - 08.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

 

Обявени са 2 (две) вакантни длъжности за войници във формированиe от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. – публикувано на 03.06.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-713/27.05.2022 г., са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.06.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Обявени са 127 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие, за приемане на служба в доброволния резерв - публикувано на 05.05.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 вакантни длъжности в доброволния резерв на военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие, които ще се заемат след провеждане на конкурс на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS