Обявени са 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „В.Левски” – град В. Търново - публикувано на 28.09.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „В.Левски” – град В. Търново. Срок за подаване на документите - 22.10.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК.

Обявени 24(двадесет и четири) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 17.08.2021г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 07.10.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Обявени са 3(три) вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)- публикувано на 12.08.2021 г. Фиксиран

Със заповед номер ОХ-686/10.08.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3(три) вакантни длъжности във военни формирования 24900 – София и 34630 - Божурище, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 13.09.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS