Езици

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Административното обслужване на гражданите включва дейности по приемане, регистриране, подготовка и изпращане на документи при кандидатстване за:

 

1. Военна служба във военните формирования на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

СПИСЪК на документите за набиране на войници за военните формирования на въоръжените сили

2. Обучение във висшите военни училища и професионални колежи

3. Служба в доброволния резерв на въоръжените сили

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за служба в доброволния резерв

СПИСЪК на документи необходими при кандидатстване за служба в доброволния резерв

ПРОТОКОЛ за работа на комисията за допускане и недопускане до конкурс на кандидатите за служба в доброволния резерв

4. Обучение в курсове за начална и/или специална военна подготовка в учебните центрове на висшите военни училища и колежи или в учебни центрове на видовете въоръжени сили;

ЗАПОВЕД за организация и ред за подбор и определяне на кандидатите, отговарящи на изискванията за обучение в курсовете за начална/специална военна подготовка през 2013 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за обучение в курс за начална/специална военна подготовка

5. Обучение в курсове за социална адаптация на освободени от военна служба военнослужещи

Списък на документите, които военнослужещите представят след завършен квалификационен курс

Заявление до началника на ЦВО за възстановяване на средства за участие в квалификационен курс